Home

Inmiddels zijn de richtlijnen voor een uitvaart verder aangescherpt.
Een afscheid is nog steeds toegestaan, maar met een beperkt aantal personen.
Voor rouwbezoek en condoleances gelden dezelfde regels.
 
De kerken in Noordwijkerhout blijven open voor een rouwdienst.
Crematoria en begraafplaatsen zullen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. 
Zij kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen. 
 
Een uitvaartdienst verzorgen blijft maatwerk, en dat geldt nu nog meer.
 
Lieve mensen, ondanks deze nieuwe regels, blijven we ons best doen een mooi en persoonlijk afscheid voor u te realiseren.

Persoonlijk

Samen met de nabestaanden geven wij invulling aan uw persoonlijke uitvaartwensen.
Ieder mens heeft een leven geleefd, wijsheden vergaard en anderen geraakt.
Dit leven belichten, geeft de uitvaart karakter waaruit men troost en inspiratie kan halen.
 

Puur

Een uitvaart verzorgen is mensenwerk. Het is onze verantwoordelijkheid de nabestaanden eerlijk, geruisloos en integer te begeleiden.
 

Liefdevol

Liefdevol betekent alle tijd en aandacht hebben voor de nabestaanden.
Zorgen voor rust en ruimte om afscheid te nemen van uw dierbare.
 

Creatief

Samen met de nabestaanden creëren wij een afscheid dat recht doet aan de dierbare.
Iedereen heeft andere wensen, een persoonlijk afscheid wordt gekenmerkt door creativiteit.
 

Bewust

Afscheid nemen kan maar één keer. De uitvaart bewust ervaren en bewuste keuzes maken, geeft rust en kracht. Zo wordt het afscheid een herinnering van waarde.