Home

Wat te doen na het overlijden van uw dierbare.
 
Als de arts is geweest kunt u ons bellen. Wij komen naar u toe.

U kunt ons ook bellen als u lid bent van een Barbara vereniging of andere uitvaart verzekeraars, zoals Dela, Monuta en Yarden. 


Persoonlijk

Samen met de nabestaanden geven wij invulling aan uw persoonlijke uitvaartwensen.
Ieder mens heeft een leven geleefd, wijsheden vergaard en anderen geraakt.
Dit leven belichten, geeft de uitvaart karakter waaruit men troost en inspiratie kan halen.
 

Puur

Een uitvaart verzorgen is mensenwerk. Het is onze verantwoordelijkheid de nabestaanden eerlijk, geruisloos en integer te begeleiden.
 

Liefdevol

Liefdevol betekent alle tijd en aandacht hebben voor de nabestaanden.
Zorgen voor rust en ruimte om afscheid te nemen van uw dierbare.
 

Creatief

Samen met de nabestaanden creëren wij een afscheid dat recht doet aan de dierbare.
Iedereen heeft andere wensen, een persoonlijk afscheid wordt gekenmerkt door creativiteit.
 

Bewust

Afscheid nemen kan maar één keer. De uitvaart bewust ervaren en bewuste keuzes maken, geeft rust en kracht. Zo wordt het afscheid een herinnering van waarde.